Kermtenaren samen met Stijn Meuris onder de indruk van voorgesteld wandelnetwerk Herkenrodebossen

 

Op zaterdag 4 februari j.l. werd het wandelnetwerk Herkenrodebossen uit de doeken gedaan in zaal Kermeta tijdens een indrukwekkende voorstelling met Stijn Meuris. De Werkgroep Trage Wegen van de Dorpsraad Kermt in samenwerking met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RL), Stad Hasselt en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hadden daarvoor kosten noch moeite gespaard om Kermt helemaal bij te praten over dit prachtige project dat zijn hoogtepunt gaat bereiken op 15 oktober 2017, wanneer het wandelnetwerk officieel zal geopend worden. Dat Kermt daarvoor warm loopt, was duidelijk aan de afgeladen volle zaal voor deze infoavond.

     

Het was even schrikken toen Stijn Meuris opende met een verhaal dat Tuilt, Kuringen en ook heel wat wijken in Kermt moeten verdwijnen voor het plan om Herkenrodebossen terug tot één groot bos te laten uitgroeien zoals het ooit was, terug te vinden op een kaart van 1745.

 

Herkenrodebossen is een natuurgebied dat zich uitstrekt net ten zuiden van het centrum van Kermt en omsloten zit tussen Spalbeek, Stevoort en Schimpen, tussen Herk en Demervallei. Het typeert zich door een afwisseling van eeuwenoude bossen, graslanden en akkers en is doorspekt van kleine beekjes die het drassige karakter onderstrepen. Dit kader zorgt voor een zeer unieke fauna en flora wat verder nog verrijkt wordt met historische elementen die het gebied verbinden aan de abdij van Herkenrode.

 

Deze enorme rijkdom is ook Regionaal Landschap niet ontgaan: An Digneffe heeft op deze avond aangekondigd dat het wandeltraject wordt toegevoegd aan hun classificatie ‘Verborgen Moois’, en zal daarmee in het najaar 2017 mee verschijnen in de betreffende box met tal van andere prachtige bewegwijzerde wandelingen in Haspengouw en Voeren. RL stelde ook een prentkaart voor die ze speciaal ontwikkeld hebben om mensen verder uit te nodigen voor de opening op 15 oktober 2017 hier in Kermt. RL zal ook instaan voor de aanleg van de bewegwijzering en brugjes op het wandelnetwerk midden dit jaar.

Schepenen Valerie Del Re en Joost Venken van de stad Hasselt kwamen uitleggen dat dit project een belangrijk onderdeel van hun groenbeleid is. De stad, samen met RL en ANB hebben er een investering voor over van meer dan €180.000. Daarmee investeert ook Vlaanderen mee in dit project wat onderstreept dat ook de politiek de troeven van de Herkenrodebossengebied erkent. Het gebied is natuurlijk niet enkel voor de Kermtenaren, maar zal ook bezocht worden door andere Hasselaren en bezoekers uit heel vlaanderen.  De schepenen kwamen ook vertellen dat het wandelgebied naast ontspanning en beweging, ook een educatieve rol gaat meekrijgen waarbij scholen, jeugdverenigingen en natuurliefhebbers op verschillende manieren de natuur kunnen beleven en er kennis opdoen. In het bos is er tevens een zone voorzien voor een heus speelbos, waar avontuur centraal staat.

 

Dries Gorissen van Agentschap voor Natuur en Bos probeerde de waarde van dit gebied wat tastbaarder te maken door 5 uitzonderlijke diersoorten te bespreken die in dit gebied hun biotoop hebben gevonden. Eén daarvan zou zelfs uitgeroepen kunnen worden tot de mascotte van Herkenrodebossen n.l. de hazelmuis. Verder zal ANB ervoor zorgen dat de wandelwegen over hun percelen worden aangelegd en onderhouden.
Op de infoavond werd dit hele verhaal ook in een mooie tentoonstelling door de werkgroep Trage Wegen van de Dorpsraad Kermt weergegeven. Het publiek werd daarbij ook betrokken in het verhaal door hen te kans te geven zich in te schrijven op een webblog of om hun diensten aan te bieden in de verdere uitbouw van het gebied. De talrijke reakties hierop geven aan dat de kermtenaar, maar ook daarbuiten, heel veel interesse vertoont hiervoor. De werkgroep Trage Wegen treedt hierbij op als faciliterende partij om de Kermtenaar in contact te brengen met de betreffende partij. Zij hebben er ook voor gezorgd dat alle betrokken partijen mekaar gevonden hebben en het plan voor een wandelnetwerk op de agenda hebben gezet. De werkgroep Trage Wegen is een groepje gedreven Kermtenaren dat samengesteld is na het Open Forum van de Dorpsraad in 2013. Het resultaat van enkele jaren werd vanavond voorgesteld: Herkenrodebossen Verborgen Moois..

Geef een reactie