Plantenwandeling met Natuurpunt

2 mei 2018 –  Net zoals vorig jaar organiseert Natuurpunt Hasselt-Zonhoven een plantenwandeling met gids in Herkenrodebossen. Voor de kenners zal er o.a. gezocht worden naar  dalkruid en ruige veldbies.  De zoektocht naar deze planten en het herkennen van tal van andere planten, is zeker ook de moeite waard voor elke natuurliefhebber.

  

vertrek:  2 mei 2018, 18u30 aan vertrek wandelnetwerk Herkenrodebossen, Ten Hove

duur: onbekend

inschrijving : vooraf inschrijven niet nodig

kost: gratis

info: Myriam Timmermans 0475/43 73 65

Vroege vogelwandeling met spek en eieren ontbijt

8 april 2018 – Om 6u30 daagden er 12 vroege vogelliefhebbers op aan het vertrekpunt van de Herkenrodebossen. De jongste deelnemer van het gezelschap bleek achteraf toch wel een zeer gedreven waarnemer te zijn. Onder begeleiding van Karien en Karel, twee uiterst getalenteerde, deskundige en gemotiveerde vogelspotters, vatten we in twee groepjes onze tocht aan. Het was vooral op het gehoor dat we verschillende vogelsoorten konden waarnemen, zoals het winterkoninkje, de sjif-sjaf, de koolmees, het pimpelmeesje, de zwartkop, de boomklever en de vink. We kregen ook uitleg over de houtduif, de Turkse tortel , de boomkruiper, de heggemus en zelfs over een overvliegende Canadese gans. Herhaaldelijk hoorden we het geklop van de specht. De groep van Karel had het geluk om de middelgrote bonte specht te kunnen spotten evenals de appelvink, maar de consternatie van onze gids Karien was des te groter bij het waarnemen van een overtrekkende steppe kiekendief. Deze trekvogel vliegt van zuid-Afrika naar het noorden van Europa en was dus het moment supreme tijdens deze wandeling. Niet alleen vogels werden er waargenomen maar ook een 3-tal reeën en een muisje in het lage bladerdek, waarschijnlijk niet de beruchte hazelmuis die er in het gebied een perfecte biotoop heeft gevonden.
Na de wandeling verzamelden we in zaal Kermeta waar het Meybroekcomité een uitgebreid ontbijt aanbood. Er werd nog nagekaart over de opgedane kennis van het vogelspotten, er werden nog gegevens opgezocht en uitgewisseld en groot was het ongeloof van onze beide gidsen als ze het verhaal hoorden van de buurtbewoner die een rotslijster in zijn tuin had gespot.

verslag Marleen Stockmans

Jacht tussen 1 januari en 31 maart

1 januari 2018 – We willen u ook melden dat in de Herkenrodebossen vanaf 1 januari tot 31 maart de jacht open is op de reegeit en reekits (jong). Rond zonsopgang en zonsondergang zullen heel wat jachttorens dan regelmatig bemand zijn. De jagers doen er alles aan om de wandelaar en de natuur daarbij te respecteren. Maar om elk ongeluk kunnen uit te sluiten is het ook nu weer strikt noodzakelijk om op de wandelpaden te blijven én om honden aan de leiband te houden. Indien u een jager tegenkomt op uw pad, schrik niet, hij zal u graag te woord staan over de betekenis van de jacht en welke onbegrepen schade loslopende honden teweeg brengen aan de natuur.

Via de jagers van de WildbeheersEenheid, actief in deze Herkenrodebossen, kregen we recent de melding dat er enkele kadavers van reeën gevonden waren, nog voor de jacht op ree geopend was. Vermoedelijk gaat het om stroperij. Indien u een verdachte activiteit ziet in het gebied, vragen we om dit onmiddellijk te melden aan de Wildebeheerseenheid of via info@kermt.be.

Opening Herkenrodebossen

15 oktober 2017 – Onder een stralende ‘herfstzon’ werd de wandeling De Herkenrodebossen plechtig geopend. Leden van het Schepencollege van Hasselt, van het Agentschap Natuur en Bos, van het Regionaal Landschap Haspengouw Voeren en de Dorpsraad onthulden het bord aan de start. Meer dan duizend bezoekers beleefden het evenement mee en genoten van een overheerlijke dag. Als u er niet kon bij zijn dan hopen we dat deze foto’s u alsnog kunnen doen genieten van dit onvergetelijk moment in de Kermtse geschiedenis.

Opening Verborgen Moois Herkenrodebossen

25 september 2017 –  Op de grens van Kermt en Stevoort ligt nog een bijzonder en waardevol landschap. De Herkenrodebossen en omgeving vormen een uniek mozaïek van bossen en landbouwgronden. Je vindt hier ook nog heel wat restanten van het oude land(bouw)gebruik zoals: hooilandjes, hagen, houtkanten, knotbomen, poelen, …

Op zondag 15 oktober is iedereen, die de natuurpracht van de Herkenrodebossen wil leren kennen, welkom. Dan wordt de Verborgen Moois wandeling Herkenrodebossen feestelijk geopend.

Praktische informatie:
Datum: zondag 15 oktober 2017
Start: Jeugd- en sportcentrum, Ten Hove, Kermt – ingang via de Kermtstraat
Tijdstip: vanaf 14u00

Programma:
– Gegidste natuurwandelingen: inschrijven aan de infostand van het RLH opde dag zelf
– Doorlopend begeleide activiteiten in het speelbos
– Stadsimker vertelt over honing- en wilde bijen
– Terras aan het jeugd- en sportcentrum
– Vrije wandeling (4,5 of 6,5 km)

De Verborgen Moois folder is gratis verkrijgbaar op de dag zelf, daarna betaal je €1,5.

Deze landschapswandeling werd gerealiseerd dankzij de samenwerking tussen verschillende partners: de werkgroep ‘Trage wegen’ van de Dorpsraad Kermt, het stadbestuur van Hasselt, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Kermtenaren samen met Stijn Meuris onder de indruk van voorgesteld wandelnetwerk Herkenrodebossen

 

Op zaterdag 4 februari j.l. werd het wandelnetwerk Herkenrodebossen uit de doeken gedaan in zaal Kermeta tijdens een indrukwekkende voorstelling met Stijn Meuris. De Werkgroep Trage Wegen van de Dorpsraad Kermt in samenwerking met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RL), Stad Hasselt en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hadden daarvoor kosten noch moeite gespaard om Kermt helemaal bij te praten over dit prachtige project dat zijn hoogtepunt gaat bereiken op 15 oktober 2017, wanneer het wandelnetwerk officieel zal geopend worden. Dat Kermt daarvoor warm loopt, was duidelijk aan de afgeladen volle zaal voor deze infoavond.

     

Het was even schrikken toen Stijn Meuris opende met een verhaal dat Tuilt, Kuringen en ook heel wat wijken in Kermt moeten verdwijnen voor het plan om Herkenrodebossen terug tot één groot bos te laten uitgroeien zoals het ooit was, terug te vinden op een kaart van 1745.

 

Herkenrodebossen is een natuurgebied dat zich uitstrekt net ten zuiden van het centrum van Kermt en omsloten zit tussen Spalbeek, Stevoort en Schimpen, tussen Herk en Demervallei. Het typeert zich door een afwisseling van eeuwenoude bossen, graslanden en akkers en is doorspekt van kleine beekjes die het drassige karakter onderstrepen. Dit kader zorgt voor een zeer unieke fauna en flora wat verder nog verrijkt wordt met historische elementen die het gebied verbinden aan de abdij van Herkenrode.

 

Deze enorme rijkdom is ook Regionaal Landschap niet ontgaan: An Digneffe heeft op deze avond aangekondigd dat het wandeltraject wordt toegevoegd aan hun classificatie ‘Verborgen Moois’, en zal daarmee in het najaar 2017 mee verschijnen in de betreffende box met tal van andere prachtige bewegwijzerde wandelingen in Haspengouw en Voeren. RL stelde ook een prentkaart voor die ze speciaal ontwikkeld hebben om mensen verder uit te nodigen voor de opening op 15 oktober 2017 hier in Kermt. RL zal ook instaan voor de aanleg van de bewegwijzering en brugjes op het wandelnetwerk midden dit jaar.

Schepenen Valerie Del Re en Joost Venken van de stad Hasselt kwamen uitleggen dat dit project een belangrijk onderdeel van hun groenbeleid is. De stad, samen met RL en ANB hebben er een investering voor over van meer dan €180.000. Daarmee investeert ook Vlaanderen mee in dit project wat onderstreept dat ook de politiek de troeven van de Herkenrodebossengebied erkent. Het gebied is natuurlijk niet enkel voor de Kermtenaren, maar zal ook bezocht worden door andere Hasselaren en bezoekers uit heel vlaanderen.  De schepenen kwamen ook vertellen dat het wandelgebied naast ontspanning en beweging, ook een educatieve rol gaat meekrijgen waarbij scholen, jeugdverenigingen en natuurliefhebbers op verschillende manieren de natuur kunnen beleven en er kennis opdoen. In het bos is er tevens een zone voorzien voor een heus speelbos, waar avontuur centraal staat.

 

Dries Gorissen van Agentschap voor Natuur en Bos probeerde de waarde van dit gebied wat tastbaarder te maken door 5 uitzonderlijke diersoorten te bespreken die in dit gebied hun biotoop hebben gevonden. Eén daarvan zou zelfs uitgeroepen kunnen worden tot de mascotte van Herkenrodebossen n.l. de hazelmuis. Verder zal ANB ervoor zorgen dat de wandelwegen over hun percelen worden aangelegd en onderhouden.
Op de infoavond werd dit hele verhaal ook in een mooie tentoonstelling door de werkgroep Trage Wegen van de Dorpsraad Kermt weergegeven. Het publiek werd daarbij ook betrokken in het verhaal door hen te kans te geven zich in te schrijven op een webblog of om hun diensten aan te bieden in de verdere uitbouw van het gebied. De talrijke reakties hierop geven aan dat de kermtenaar, maar ook daarbuiten, heel veel interesse vertoont hiervoor. De werkgroep Trage Wegen treedt hierbij op als faciliterende partij om de Kermtenaar in contact te brengen met de betreffende partij. Zij hebben er ook voor gezorgd dat alle betrokken partijen mekaar gevonden hebben en het plan voor een wandelnetwerk op de agenda hebben gezet. De werkgroep Trage Wegen is een groepje gedreven Kermtenaren dat samengesteld is na het Open Forum van de Dorpsraad in 2013. Het resultaat van enkele jaren werd vanavond voorgesteld: Herkenrodebossen Verborgen Moois..