start infrastructuurwerken

22 juni 2017 – De infrastructuurwerken voor de inrichting van het wandelgebied zijn van start gegaan op donderdag 22 juni. De werken worden uitgevoerd door aannemer Van der Linden Groen bvba uit Sittard en worden opgevolgd door de mensen van het ANB.

Eerst wordt een wandelpad over het oude stort aangelegd. Dit pad wordt opgebouwd uit lagen gebroken betonpuin. Vervolgens worden er -verspreid over het projectgebied- een aantal poelen geruimd en gegraven. De grond van deze poelen wordt in de bermen van het nieuwe wandelpad geplaatst.
Daarna worden de andere wandelpaden en de nodige brugjes en overgangen over de grachtjes aangelegd.

Vanaf half juli tem half augustus worden de werken even stilgelegd (o.m. door bouwverlof).

Normaal gezien hervatten de werken rond 21 augustus. Als alles volgens de planning kan verlopen (dit is weersafhankelijk) zal er dan gestart worden met de ecologische infrastructuurwerken.

Zo zullen onder meer de voormalige visvijvers aan de Rode-Poortstraat worden omgevormd naar twee grote amfibievriendelijke poelen die een geschikt voortplantingsgebied zullen vormen voor onder andere kamsalamander en boomkikker. Hiervoor wordt het slib uit de vijvers geruimd, worden de eilandjes afgegraven tot net onder het waterniveau, de oevers afgeschuind en een aantal bomen op de dijken gekapt.

Ook zullen er verschillende werken uitgevoerd worden in het beschermde -niet toegankelijke- gebied ter bevordering van de zeldzame heischrale graslanden: oa maaien met afvoeren (=om overtollige voedingsstoffen te verwijderen), chopperen (= dicht tegen de grond maaien en maaisel opvangen) en plaggen(= toplaag verwijderen zodat overtollig nutriënten worden afgevoerd en de zaadbank komt bloot te liggen waardoor zaden van planten die voorkwamen in dit historische grasland terug kansen krijgen om te ontkiemen).

Meer uitleg over het hoe en waarom van deze specifieke beheersmaatregelen vind je op ecopedia.be:

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/maaien-en-afvoeren

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/chopperen-van-heide

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/plaggen

OPGELET: De wandelpaden zijn nog niet toegankelijk tijdens de werken.
Op zondag 15 oktober wordt de wandeling officieel en feestelijk geopend.

Parkrangers aan het werk in de Herkenrodebossen

De Herkenrodebossen en omgeving vormen een uniek mozaïek van bossen, graslanden en landbouwgronden. Je vindt hier nog heel wat restanten van het oude land(bouw)gebruik zoals: hooilandjes, hagen, houtkanten, knotbomen, poelen, …

Iedereen die een lapje grond bezit of bewerkt binnen dit gebied kan mee werken om dit landschap zo veel mogelijk te bewaren en waar nodig te herstellen.
En alle kleine beetjes kunnen daarbij helpen:
Heb je nog ergens een knotboom die dringend geknot moet worden, een oude houtkant die nog eens snoeibeurt kan gebruiken. Of heb je de ideale plek om een poel aan te leggen of een haag aan te planten. Dan kunnen wij jou daar misschien mee helpen.

Via het project “landschapsherstel in de  Herkenrodebossen” zijn er middelen ter beschikking om natuur- en landschapswerken uit te voeren.

Deze werken worden uitgevoerd door de Parkrangers. Dit zijn gespecialiseerde arbeiders uit de sociale-economie ploegen die zich dagelijks inzetten voor het onderhoud van de Limburgse natuur en landschap. Ze worden gefinancierd door de provincie Limburg en de gemeentes en aangestuurd door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

In de Herkenrodebossen hebben ze de afgelopen maanden al heel wat werk geleverd. Er werden poelen open gemaakt, hagen en houtkanten gesnoeid, eiken aangeplant en monumentale wilgen geknot.

Het knotten van de monumentale wilgen was nodig om te voorkomen dat de takken uitscheuren. Ze lijken nu op het eerste zicht wat kaal maar één keer de lente begint, verschijnen er snel nieuwe scheuten. En na deze verjongingskuur kunnen deze bomen nog vele jaren mee.

Knotbomen vormen trouwens een heuse levensgemeenschap op zich. Niet alleen leveren de “katjes” in de vroege lente nectar voor bijen en vlinders. De takken, holten en spleten zijn ook een schuiloord voor heel wat van zangvogels, steenuilen en vleermuizen.

   
Knotwilgen VOOR Knotwilgen NA

Heb jij ook nog een natuur- of landschapswerk(je) waarvan je vermoed dat de Parkrangers je bij kunnen helpen. Neem dan contact op met de landschapsanimator van het regionaal landschap. Zij bekijkt dan samen met jou wat de mogelijkheden zijn:

Meer info: Tine Rijvers (landschapsanimator) – tine.rijvers@rlh.be – 011/31 38 98

 

Het landschapsherstel van het gebied Herkenrodebossen is een project dat tot stand is gekomen dankzij de samenwerking tussen verschillende partners:
De werkgroep ‘Trage wegen’ van de dorpsraad van Kermt, het stadbestuur van de stad Hasselt, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren