Lentebloemen in Herkenrodebossen

23 april 2017.  Met enkele mensen wandelden we doorheen het gebied en kwamen we langs de paden tal van prachtige lentebloeiers tegen. Het wijst op de unieke flora die je hier kan aantreffen.

De benamingen zijn onder voorbehoud omdat het soms van details afhangt, blijkt van onze natuurgids die de namen enkel op basis van de foto mocht afleiden. We moeten dus nog eens terug voor een tweede ronde.  Alle hulp is natuurlijk welkom..

Blauw-purpere variëteiten

    

  1. (gewone) ereprijs, 2. dagkoekoeksbloem, 3. pinksterbloem

    

  1. hondsdraf, 2. brunel, 3. paarse dovenetel

  1. vergeet-mij-nietje

witte variëteiten

   

  1. (meer details nodig), 2. bosanemoon, 3. grootbloemige muur of akkerhoornbloem

    

  1. klaverzuring, 2. look-zonder-look, 3. roomse kervel

  

  1. witte dovenetel, 2. madeliefjes

gele variëteiten

    

  1. boterbloem, 2. paardebloem, 3. speenkruid

diverse variëteiten

  

  1. (meer details nodig), 2. salomonszege

Stukje wandelweg vanuit Kermtstraat naar Ten Hove krijgt vorm

28 april 2017.   Je kan nu al vaststellen hoe het tot dan nog ontbrekende stukje wandelweg eruit zal zien..  De oversteekplaats is deels aangelegd en een groot deel van het pad werd afgebakend door Regionaal Landschap Haspengouw-Voeren..  Voorlopig kan je op het eind van de wei nog niet verder.

Aanleg oversteekplaats voor wandelnetwerk aan Kermtstraat (Stevoort)

23 april 2017.  De werken aan één van de 2 oversteekplaatsen voor het wandelnetwerk Herkenrodebossen zijn volop bezig door de stad Hasselt.  Dit is het totaal aan asfalt dat wandelaars zullen tegenkomen 🙂   Al het overige is onverhard. Om de veiligheid te garanderen is de positie van de oversteekplaats zo gekozen dat het op een recht stuk weg gelegen is.  Ook zal er aan de wandelpadeinden telkens een sasje gebouwd worden in het najaar 2017 door Regionaal Landschap Haspengouw-Voeren.

Parkrangers aan het werk in de Herkenrodebossen

De Herkenrodebossen en omgeving vormen een uniek mozaïek van bossen, graslanden en landbouwgronden. Je vindt hier nog heel wat restanten van het oude land(bouw)gebruik zoals: hooilandjes, hagen, houtkanten, knotbomen, poelen, …

Iedereen die een lapje grond bezit of bewerkt binnen dit gebied kan mee werken om dit landschap zo veel mogelijk te bewaren en waar nodig te herstellen.
En alle kleine beetjes kunnen daarbij helpen:
Heb je nog ergens een knotboom die dringend geknot moet worden, een oude houtkant die nog eens snoeibeurt kan gebruiken. Of heb je de ideale plek om een poel aan te leggen of een haag aan te planten. Dan kunnen wij jou daar misschien mee helpen.

Via het project “landschapsherstel in de  Herkenrodebossen” zijn er middelen ter beschikking om natuur- en landschapswerken uit te voeren.

Deze werken worden uitgevoerd door de Parkrangers. Dit zijn gespecialiseerde arbeiders uit de sociale-economie ploegen die zich dagelijks inzetten voor het onderhoud van de Limburgse natuur en landschap. Ze worden gefinancierd door de provincie Limburg en de gemeentes en aangestuurd door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

In de Herkenrodebossen hebben ze de afgelopen maanden al heel wat werk geleverd. Er werden poelen open gemaakt, hagen en houtkanten gesnoeid, eiken aangeplant en monumentale wilgen geknot.

Het knotten van de monumentale wilgen was nodig om te voorkomen dat de takken uitscheuren. Ze lijken nu op het eerste zicht wat kaal maar één keer de lente begint, verschijnen er snel nieuwe scheuten. En na deze verjongingskuur kunnen deze bomen nog vele jaren mee.

Knotbomen vormen trouwens een heuse levensgemeenschap op zich. Niet alleen leveren de “katjes” in de vroege lente nectar voor bijen en vlinders. De takken, holten en spleten zijn ook een schuiloord voor heel wat van zangvogels, steenuilen en vleermuizen.

   
Knotwilgen VOOR Knotwilgen NA

Heb jij ook nog een natuur- of landschapswerk(je) waarvan je vermoed dat de Parkrangers je bij kunnen helpen. Neem dan contact op met de landschapsanimator van het regionaal landschap. Zij bekijkt dan samen met jou wat de mogelijkheden zijn:

Meer info: Tine Rijvers (landschapsanimator) – tine.rijvers@rlh.be – 011/31 38 98

 

Het landschapsherstel van het gebied Herkenrodebossen is een project dat tot stand is gekomen dankzij de samenwerking tussen verschillende partners:
De werkgroep ‘Trage wegen’ van de dorpsraad van Kermt, het stadbestuur van de stad Hasselt, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Kermtenaren samen met Stijn Meuris onder de indruk van voorgesteld wandelnetwerk Herkenrodebossen

 

Op zaterdag 4 februari j.l. werd het wandelnetwerk Herkenrodebossen uit de doeken gedaan in zaal Kermeta tijdens een indrukwekkende voorstelling met Stijn Meuris. De Werkgroep Trage Wegen van de Dorpsraad Kermt in samenwerking met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RL), Stad Hasselt en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hadden daarvoor kosten noch moeite gespaard om Kermt helemaal bij te praten over dit prachtige project dat zijn hoogtepunt gaat bereiken op 15 oktober 2017, wanneer het wandelnetwerk officieel zal geopend worden. Dat Kermt daarvoor warm loopt, was duidelijk aan de afgeladen volle zaal voor deze infoavond.

     

Het was even schrikken toen Stijn Meuris opende met een verhaal dat Tuilt, Kuringen en ook heel wat wijken in Kermt moeten verdwijnen voor het plan om Herkenrodebossen terug tot één groot bos te laten uitgroeien zoals het ooit was, terug te vinden op een kaart van 1745.

 

Herkenrodebossen is een natuurgebied dat zich uitstrekt net ten zuiden van het centrum van Kermt en omsloten zit tussen Spalbeek, Stevoort en Schimpen, tussen Herk en Demervallei. Het typeert zich door een afwisseling van eeuwenoude bossen, graslanden en akkers en is doorspekt van kleine beekjes die het drassige karakter onderstrepen. Dit kader zorgt voor een zeer unieke fauna en flora wat verder nog verrijkt wordt met historische elementen die het gebied verbinden aan de abdij van Herkenrode.

 

Deze enorme rijkdom is ook Regionaal Landschap niet ontgaan: An Digneffe heeft op deze avond aangekondigd dat het wandeltraject wordt toegevoegd aan hun classificatie ‘Verborgen Moois’, en zal daarmee in het najaar 2017 mee verschijnen in de betreffende box met tal van andere prachtige bewegwijzerde wandelingen in Haspengouw en Voeren. RL stelde ook een prentkaart voor die ze speciaal ontwikkeld hebben om mensen verder uit te nodigen voor de opening op 15 oktober 2017 hier in Kermt. RL zal ook instaan voor de aanleg van de bewegwijzering en brugjes op het wandelnetwerk midden dit jaar.

Schepenen Valerie Del Re en Joost Venken van de stad Hasselt kwamen uitleggen dat dit project een belangrijk onderdeel van hun groenbeleid is. De stad, samen met RL en ANB hebben er een investering voor over van meer dan €180.000. Daarmee investeert ook Vlaanderen mee in dit project wat onderstreept dat ook de politiek de troeven van de Herkenrodebossengebied erkent. Het gebied is natuurlijk niet enkel voor de Kermtenaren, maar zal ook bezocht worden door andere Hasselaren en bezoekers uit heel vlaanderen.  De schepenen kwamen ook vertellen dat het wandelgebied naast ontspanning en beweging, ook een educatieve rol gaat meekrijgen waarbij scholen, jeugdverenigingen en natuurliefhebbers op verschillende manieren de natuur kunnen beleven en er kennis opdoen. In het bos is er tevens een zone voorzien voor een heus speelbos, waar avontuur centraal staat.

 

Dries Gorissen van Agentschap voor Natuur en Bos probeerde de waarde van dit gebied wat tastbaarder te maken door 5 uitzonderlijke diersoorten te bespreken die in dit gebied hun biotoop hebben gevonden. Eén daarvan zou zelfs uitgeroepen kunnen worden tot de mascotte van Herkenrodebossen n.l. de hazelmuis. Verder zal ANB ervoor zorgen dat de wandelwegen over hun percelen worden aangelegd en onderhouden.
Op de infoavond werd dit hele verhaal ook in een mooie tentoonstelling door de werkgroep Trage Wegen van de Dorpsraad Kermt weergegeven. Het publiek werd daarbij ook betrokken in het verhaal door hen te kans te geven zich in te schrijven op een webblog of om hun diensten aan te bieden in de verdere uitbouw van het gebied. De talrijke reakties hierop geven aan dat de kermtenaar, maar ook daarbuiten, heel veel interesse vertoont hiervoor. De werkgroep Trage Wegen treedt hierbij op als faciliterende partij om de Kermtenaar in contact te brengen met de betreffende partij. Zij hebben er ook voor gezorgd dat alle betrokken partijen mekaar gevonden hebben en het plan voor een wandelnetwerk op de agenda hebben gezet. De werkgroep Trage Wegen is een groepje gedreven Kermtenaren dat samengesteld is na het Open Forum van de Dorpsraad in 2013. Het resultaat van enkele jaren werd vanavond voorgesteld: Herkenrodebossen Verborgen Moois..